Պահպանման, հաշվառման և Մուտքի վերահսկման և կառավարման համակարգ